Pagina 1 din 5

CONTRACT-CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice Nr. din

Părţile contractante

Societatea Comercială EGO PREMIUM SERVICES S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu nr.6, Bl. B1, Sc. 8, Ap. 343, sector 3, punct de lucru Calea Mosilor 298, bloc 48, sc 2, ap. 34, sector 2, Bucuresti avand adresa de e-mail: office@egotravel.ro /rezervari@egotravel.ro site-ul web www.egotravel.ro Tel.: 0040730441442 / 0723392218, CUI: 34478680, numar inregistrare Registrul Comertului J40/5561/2015 reprezentată prin Victor Adrian Dobre, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenţia,

si Persoana fizica , denumita in continuare beneficiar – reprezentant al turistilor, au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscrise mai jos:

Destinatia:

Perioada:

Pachet Servicii: Cazare:

Tip camera:

Masa:

Transport:

Nr. Persoane:

Transfer: -

Excursii: -

Alte solicitari: -

Nume persoane participante:

II Preţul

1. Preţul contractului este de care se achita catre agentie si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei, T.V.A.

2. Esalonare plati:

Se achita integral pana la

Plata contravalorii sumei în EURO se va face in RON, iar Agenţia va percepe turistului un coeficient de risc valutar de 2% aferent cursului BNR din ziua plăţii.

III Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. a) In cazul in care rezervarea nu se va confirma de catre parteneri/hotelieri, avansul achitat la semnarea contractului se va restitui turistului.

b) În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării. Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriena sau a orarului de zbor, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita.

Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului nefiind de natura a afecta excursia (circuitul, sejurul).

Dupa emiterea biletului de calatorie toata responsabilitatea privind efectuarea calatoriei revine

Pagina 2 din 5

companiei aeriene. Agentia SC EGO PREMIUM SERVICES SRL nu este responsabila de eventuale intarzieri, anulari ale zborului, alte modificari (faliment, insolventa) facute de compania aeriana. Compania aeriana isi rezerva dreptul de a modifica orarul de zbor.

Se recomanda pasagerilor sa contacteze telefonic aeroportul cu 24 de ore inainte de data de operare pentru verificarea conditiilor de calatorie.

Agentia de turism SC EGO PREMIUM SERVICES SRL actioneaza numai ca intermediar intre pasager si companiile aeriene care efectueaza transportul cu avionul si se supune regulilor si restrictiilor comerciale impuse de catre companiile aeriene care au calitatea de prestatori directi.

Prezentele conditii generale sunt realizate in conformitate si se completeaza cu prevederile CONVENTIEI DE LA VARSOVIA, in care Romania este parte semnatara. Afisarea in agentie a prezentelor conditii generale precum si publicarea acestora pe site-ul agentiei presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se considera ca pasagerul care a cumparat biletul de avion a luat la cunostinta despre continutul acestor conditii si el nu va mai putea invoca ulterior necunoasterea lor sau lipsa de informare.

Prezentele conditii generale vor fi aplicabile si opozabile tertilor in toate situatiile stipulate in cuprinsul lor.

2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. 4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) cand nu se constata o lipsa de concordanta intre clasificarea pe stele a fiecarui hotel cuprins in oferta agentiei si situatia concreta in conditiile unor asteptari diferite din partea turistului. Clasificarea pe stele a fiecarui hotel cuprins in oferta EGO PREMIUM SERVICES este preluata ca atare din oferta partenerilor/hotelurilor si corespunde din punct de vedere legal normelor oficiale aplicate de autoritatile competente din tara respectiva;

c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). Astfel, in cazul asigurarii transportului aerian prin curse de linie, precum si cadrul organizarii curselor Charter, Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor, a pierderilor de bagaje, precum si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere.

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;

Pagina 3 din 5

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

1. a) Turistul se obliga sa achite minim 30% din valoarea pachetului turistic la semnarea contractului.

b)În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet. In cazul destinatiilor externe, ora de cazare poate diferi in functie de hotel.

OBSERVATII:

 clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita oficial de ministerul de resort din tara in care se calatoreste, ca atare facilitatile camerelor sunt conforme cu normele locale;

 copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul parental al ambilor parinti sau al celui care nu-i insoteste (dupa caz), obtinut la notariat; daca adultul insotitor nu este unul dintre parinti, acesta trebuie sa aiba asupra sa si cazier judiciar;

 conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective;

 distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora;

 problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;

 pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.

3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului, in cazul in care nu exista penalitati.

4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi

Pagina 4 din 5

depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familialeale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate forţei majore definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

7. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor informatii suplimentare (de ex. Calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta va indeplini toate cerintele legale.

Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro

8 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile. V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract. 2. In cazul în care turistul, fara culpa din partea Agentiei, renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: a) 70% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; b) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.

3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia de orice costuri si responsabilitati.

6. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră. 7. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

VI. Reclamaţii

1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de

Pagina 5 din 5

a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului etc.).

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 2 (10) zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 5 (60) zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

VII. Asigurări - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare City Insurance SA, din localitatea Bucuresti, Polita seria BN 735/ 17.04.2018, valabilitate 17.04.2019.. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

IX. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

Agenţia EGO TRAVEL

Persoana juridica/turist/ reprezentant al turistului (turistilor)

Denumire

S.C. EGO PREMIUM SERVICES S.R.L.

Numele:

Reprezentant: Ştampila