Pagina 1 din 5

CONTRACT-CADRU de comercializare a pachetelor de servicii turistice Nr. din

Părţile contractante

Societatea Comercial─â EGO PREMIUM SERVICES S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu nr.6, Bl. B1, Sc. 8, Ap. 343, sector 3, punct de lucru Calea Mosilor 298, bloc 48, sc 2, ap. 34, sector 2, Bucuresti avand adresa de e-mail: office@egotravel.ro /rezervari@egotravel.ro site-ul web www.egotravel.ro Tel.: 0040730441442 / 0723392218, CUI: 34478680, numar inregistrare Registrul Comertului J40/5561/2015 reprezentat─â prin Victor Adrian Dobre, în calitate de Administrator, denumit─â în continuare Agen┼úia,

si Persoana fizica , denumita in continuare beneficiar – reprezentant al turistilor, au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscrise mai jos:

Destinatia:

Perioada:

Pachet Servicii: Cazare:

Tip camera:

Masa:

Transport:

Nr. Persoane:

Transfer: -

Excursii: -

Alte solicitari: -

Nume persoane participante:

II Preţul

1. Preţul contractului este de care se achita catre agentie si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei, T.V.A.

2. Esalonare plati:

Se achita integral pana la

Plata contravalorii sumei în EURO se va face in RON, iar Agen┼úia va percepe turistului un coeficient de risc valutar de 2% aferent cursului BNR din ziua pl─â┼úii.

III Drepturile ┼či obliga┼úiile Agen┼úiei

1. a) In cazul in care rezervarea nu se va confirma de catre parteneri/hotelieri, avansul achitat la semnarea contractului se va restitui turistului.

b) În cazul în care Agen┼úia este nevoit─â s─â modifice una dintre prevederile esen┼úiale ale contractului, are obliga┼úia s─â informeze turistul cu cel pu┼úin 15 zile înainte de data plec─ârii. Aparitia cu mai putin de 15 zile inainte de plecare a unor situatii neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, cum ar fi: schimbarea hotelului fara a avea insa o categorie inferioara, schimbarea companiei aeriena sau a orarului de zbor, determina obligatia Agentiei de a informa turistul imediat ce ia la cunostinta de modificarea intervenita.

Astfel de situatii nu sunt considerate a modifica prevederile esentiale ale contractului nefiind de natura a afecta excursia (circuitul, sejurul).

Dupa emiterea biletului de calatorie toata responsabilitatea privind efectuarea calatoriei revine

Pagina 2 din 5

companiei aeriene. Agentia SC EGO PREMIUM SERVICES SRL nu este responsabila de eventuale intarzieri, anulari ale zborului, alte modificari (faliment, insolventa) facute de compania aeriana. Compania aeriana isi rezerva dreptul de a modifica orarul de zbor.

Se recomanda pasagerilor sa contacteze telefonic aeroportul cu 24 de ore inainte de data de operare pentru verificarea conditiilor de calatorie.

Agentia de turism SC EGO PREMIUM SERVICES SRL actioneaza numai ca intermediar intre pasager si companiile aeriene care efectueaza transportul cu avionul si se supune regulilor si restrictiilor comerciale impuse de catre companiile aeriene care au calitatea de prestatori directi.

Prezentele conditii generale sunt realizate in conformitate si se completeaza cu prevederile CONVENTIEI DE LA VARSOVIA, in care Romania este parte semnatara. Afisarea in agentie a prezentelor conditii generale precum si publicarea acestora pe site-ul agentiei presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se considera ca pasagerul care a cumparat biletul de avion a luat la cunostinta despre continutul acestor conditii si el nu va mai putea invoca ulterior necunoasterea lor sau lipsa de informare.

Prezentele conditii generale vor fi aplicabile si opozabile tertilor in toate situatiile stipulate in cuprinsul lor.

2. Agen┼úia poate s─â modifice pre┼úul contractului, în sensul major─ârii sau mic┼čor─ârii, dup─â caz, numai dac─â modificarea are loc ca urmare a varia┼úiilor costurilor de transport, ale redeven┼úelor ┼či ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi ┼či aeroporturi ┼či ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 3. În cazul în care, dup─â începerea c─âl─âtoriei turistice, o parte important─â din serviciile turistice prev─âzute în contract nu este realizat─â sau Agen┼úia constat─â c─â nu le va putea realiza, aceasta este obligat─â:

a) s─â ofere turistului alternative corespunz─âtoare în vederea continu─ârii c─âl─âtoriei turistice f─âr─â majorarea pre┼úului, respectiv serviciile turistice oferite s─â fie de aceea┼či calitate ┼či cantitate; b) s─â restituie turistului sumele ce reprezint─â diferen┼úa dintre serviciile turistice achitate ┼či cele efectiv prestate în timpul c─âl─âtoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz─âtoare sau acesta nu le accept─â din motive întemeiate, s─â asigure f─âr─â costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta ┼či, dup─â caz, desp─âgubirea pentru serviciile neprestate. 4. Agen┼úia este r─âspunz─âtoare pentru buna executare a obliga┼úiilor asumate prin contract, cu excep┼úia urm─âtoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoas─â a obliga┼úiilor asumate prin contract se datoreaz─â turistului;

b) cand nu se constata o lipsa de concordanta intre clasificarea pe stele a fiecarui hotel cuprins in oferta agentiei si situatia concreta in conditiile unor asteptari diferite din partea turistului. Clasificarea pe stele a fiecarui hotel cuprins in oferta EGO PREMIUM SERVICES este preluata ca atare din oferta partenerilor/hotelurilor si corespunde din punct de vedere legal normelor oficiale aplicate de autoritatile competente din tara respectiva;

c) când neîndeplinirea obliga┼úiilor se datoreaz─â unor cauze de for┼ú─â major─â sau unor împrejur─âri pe care nici Agen┼úia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modific─âri de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.). Astfel, in cazul asigurarii transportului aerian prin curse de linie, precum si cadrul organizarii curselor Charter, Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierilor curselor, a pierderilor de bagaje, precum si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere.

5. Agen┼úia are obliga┼úia s─â furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plec─ârii, urm─âtoarele informa┼úii:

a) orarele, locurile escalelor ┼či leg─âturile, precum ┼či, dup─â caz, locul ce urmeaz─â s─â fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ┼či de fax ale reprezentan┼úei locale a organizatorului ┼či/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un num─âr de apel de urgen┼ú─â care s─â îi permit─â contractarea organizatorului ┼či/sau a detailistului;

Pagina 3 din 5

c) pentru c─âl─âtoriile minorilor neînso┼úi┼úi de p─ârin┼úi, informa┼úii care s─â permit─â p─ârin┼úilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul caz─ârii copilului. IV. Drepturile ┼či obliga┼úiile turistului

1. a) Turistul se obliga sa achite minim 30% din valoarea pachetului turistic la semnarea contractului.

b)În cazul în care turistul nu poate s─â participe la c─âl─âtoria turistic─â, acesta poate s─â cesioneze contractul unei ter┼úe persoane care îndepline┼čte toate condi┼úiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga┼úia de a anun┼úa în scris Agen┼úia cu cel pu┼úin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agen┼úia reziliaz─â contractul cu turistul care cesioneaz─â contractul ┼či încheie un alt contract cu noul turist. Pentru c─âl─âtoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dac─â exist─â posibilitatea transfer─ârii locului de zbor. Turistul care cedeaz─â pachetul s─âu de servicii, precum ┼či cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pre┼úului c─âl─âtoriei ┼či a eventualelor costuri suplimentare ap─ârute cu ocazia acestei ced─âri.

2. În cazul sejururilor de odihn─â ┼či/sau de tratament, turistul are obliga┼úia s─â respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în sta┼úiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare ┼či se termin─â la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihn─â ┼či/sau de tratament; în sta┼úiunile din ┼úar─â, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare ┼či se termin─â cel târziu la ora 12,00 a zilei urm─âtoare celei înscrise pe bilet. In cazul destinatiilor externe, ora de cazare poate diferi in functie de hotel.

OBSERVATII:

´âś clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita oficial de ministerul de resort din tara in care se calatoreste, ca atare facilitatile camerelor sunt conforme cu normele locale;

´âś copiii sub 18 ani care calatoresc singuri sau doar cu unul dintre parinti, vor trebui sa prezinte la vama acordul parental al ambilor parinti sau al celui care nu-i insoteste (dupa caz), obtinut la notariat; daca adultul insotitor nu este unul dintre parinti, acesta trebuie sa aiba asupra sa si cazier judiciar;

´âś conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective;

´âś distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora;

´âś problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup;

´âś pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.

3. În cazul în care pre┼úurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de c─âtre Agen┼úie a sumelor pl─âtite.

4.1. Turistul este obligat s─â comunice Agen┼úiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea în┼čtiin┼ú─ârii prev─âzute la cap. III pct. 1, hot─ârârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care turistul reziliaz─â contractul sau Agen┼úia anuleaz─â c─âl─âtoria turistic─â înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) s─â accepte la acela┼či pre┼ú un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent─â sau superioar─â, propus de Agen┼úie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c) s─â i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului, in cazul in care nu exista penalitati.

4.3. În toate cazurile men┼úionate turistul are dreptul s─â solicite Agen┼úiei ┼či o desp─âgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului ini┼úial, cu excep┼úia cazurilor în care:

a) anularea s-a f─âcut datorit─â nerealiz─ârii num─ârului minim de persoane men┼úionat în contract, iar Agen┼úia a informat în scris turistul cu cel pu┼úin 15 zile calendaristice premerg─âtoare datei plec─ârii;

b) anularea s-a datorat unui caz de for┼ú─â major─â (circumstan┼úe imprevizibile, independente de voin┼úa celui care le invoc─â ┼či ale c─âror consecin┼úe nu au putut fi evitate în ciuda oric─âror eforturi

Pagina 4 din 5

depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezerv─ârile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c) anularea s-a f─âcut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul s─â rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabil─â, este obligat s─â desp─âgubeasc─â Agen┼úia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului, evenimente familialeale acestuia sau alte astfel de situatii care nu sunt asimilate for┼úei majore definite conform legii. Dac─â turistul solicit─â schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric─ârora dintre servicii, aceasta echivaleaz─â cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalit─â┼úilor legale la momentul respectiv, ┼či încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat s─â prezinte la recep┼úia unit─â┼úii hoteliere actele sale de identitate, precum ┼či documentul de c─âl─âtorie eliberat (voucher, bilet de odihn─â ┼či/sau de tratament), în vederea acord─ârii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

7. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor informatii suplimentare (de ex. Calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta va indeplini toate cerintele legale.

Pentru o informare optima, agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro

8 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile. V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract. 2. In cazul în care turistul, fara culpa din partea Agentiei, renun┼ú─â la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaz─â Agen┼úiei penaliz─âri dup─â cum urmeaz─â: a) 70% din pre┼úul pachetului de servicii, dac─â renun┼úarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plec─ârii; b) 100 % din pre┼úul pachetului de servicii, dac─â renun┼úarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile înainte de data plec─ârii sau pentru neprezentarea la program.

3. Pentru biletele de odihn─â ┼či/sau de tratament cump─ârate prin organiza┼úii sindicale, Agen┼úia va face restituiri numai în baza cererilor de renun┼úare contrasemnate ┼či ┼čtampilate de reprezentantul organiza┼úiei sindicale.

4. În cazul în care o ambasad─â refuz─â s─â acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re┼úine toate taxele achitate de Agen┼úie prestatorilor direc┼úi, precum ┼či cheltuielile de operare proprii acesteia.

5. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaz─â pachetul de servicii turistice refuz─â s─â se mai întoarc─â în România ┼či autorit─â┼úile din ┼úara respectiv─â fac cheltuieli de orice natur─â cu acesta, turistul respectiv are obliga┼úia de a suporta toate aceste cheltuieli, exonerand agentia de orice costuri si responsabilitati.

6. Penaliz─ârile echivalente cu pre┼úul contractului se aplic─â ┼či în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dac─â nu poate pleca în c─âl─âtorie pentru c─â nu are actele în regul─â sau dac─â este întors de la grani┼ú─â de c─âtre poli┼úia de frontier─â. 7. Turistul trebuie s─â depun─â în scris cererea de renun┼úare la pachetul de servicii turistice, cu num─âr de înregistrare la Agen┼úia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renun┼úare nu este luat─â în considerare.

8. Agen┼úia va acorda desp─âgubiri în func┼úie de gradul de nerespectare a obliga┼úiilor din contract.

VI. Reclamaţii

1. În cazul în care turistul este nemul┼úumit de serviciile turistice primite, acesta are obliga┼úia de

Pagina 5 din 5

a întocmi o sesizare în scris, clar ┼či explicit, cu privire la deficien┼úele constatate la fa┼úa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agen┼úiei, cât ┼či prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului etc.).

2. Atât Agen┼úia, cât ┼či prestatorul de servicii turistice vor ac┼úiona imediat pentru solu┼úionarea sesiz─ârii. În cazul în care sesizarea nu este solu┼úionat─â sau este solu┼úionat─â par┼úial, turistul va depune la sediul Agen┼úiei o reclama┼úie în scris, în termen de maximum 2 (10) zile calendaristice de la încheierea c─âl─âtoriei, Agen┼úia urmând ca, în termen de 5 (60) zile calendaristice, s─â comunice turistului desp─âgubirile care i se cuvin.

VII. Asigur─âri - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ┼či/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilit─â┼úii sau falimentului Agen┼úiei la Societatea de Asigurare City Insurance SA, din localitatea Bucuresti, Polita seria BN 735/ 17.04.2018, valabilitate 17.04.2019.. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care s─â acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asisten┼ú─â care s─â acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boal─â sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anex─â la acesta ┼či sunt urm─âtoarele: a) voucherul, biletul de odihn─â-tratament, biletul de excursie, dup─â caz;

b) programul turistic, în cazul ac┼úiunilor turistice.

IX. Dispoziţii finale

1. Prezentul contract a fost încheiat în dou─â exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract ┼či cu respectarea prevederilor Ordonan┼úei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 631/2001, cu modific─ârile ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat ┼či sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dac─â turistul este informat despre aceasta ┼či dac─â documentul con┼úine informa┼úiile prev─âzute de art. 10 alin. (2) din Ordonan┼úa Guvernului nr. 107/1999, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 631/2001, cu modific─ârile ulterioare.

Agenţia EGO TRAVEL

Persoana juridica/turist/ reprezentant al turistului (turistilor)

Denumire

S.C. EGO PREMIUM SERVICES S.R.L.

Numele:

Reprezentant: ┼×tampila